Bölüm 2: Sinir Hücreleri ve Davranış

Prof. Dr. Şakire Pöğün

 

 

 

İnsanların üstünüğü, çevreyi kullanmasında

Beyin ve duyu organları, çevredeki değişik olayları fark ve ayırdetmeyi sağlıyor.

Duyu organlarından gelen enformasyon – beyinde algıya dönüştürülüyor – depolanıyor ve/veya uygun davranışsal yanıt oluşturuluyor.

Bu nöronlar ve aralarındaki bağlantılar ile sağlanıyor.

Nöronların morfolojisi oldukça basit.

Karmaşıklık, hücrelerin farklılaşmasından değil aralarındaki bağlantılardan

 

Sinir sisteminin 4 önemli özelliği:

1)   Nöronların sinyal oluşturma mekanizması

2)   Sinir hücreleri arasındaki bağlantıların paterni

3)   Farklı bağlantı biçimleri ile farklı davranışlar arasındaki ilişki

4)   Nöronlar ve bağlantılarının deneyim ile nasıl modifiye edildiği

 

Sinir sisteminde iki tür hücre vardır

 

Glia hücreleri destek hücreleridir

 

Omurgalı sinir sisteminde nöronlardan 10-50 kat daha fazla

Yaşamsal rolleri:

1)    Nöronları desteklerler, yalıtırlar, çevrelerler

2)    Elektrik sinyallerinin iletilmesini desteklemek üzere akson çevresinde miyelin kılıfı oluştururlar

3)    Bazıları hücre ölümünden sonra atıkları temizlerler

4)    Sinyal iletiminde rol alırlar, ör: Ntleri geri alırlar

5)    Gelişim sırasında akson gelişmesini yönlendirirler

6)    Presinaptik sonlanmanın özelliklerini sağlarlar (sinir-kas kavşağında)

7)    Toksik maddelerin geçmesini çnlemek üzere kan-beyin bariyeri oluştururlar

8)    Büyüme faktörleri salgılarlar

 

Mikroglia (fagositler)

Makroglia (Oligodendrositler, Schwann Hüc., Astrositler) (Fig 2-1)

 Fig 2-1

 

 

Sinir hücreleri sinir sisteminde temel sinyal üniteleridir

 

(Fig. 2-2)

 

Fig 2-2

 

Fig 2-3

 

Ramon y Cajal:

1)   Nöron doktrini:Temel ünite nöron

2)   Dinamik polarizasyon prensibi: İleti tek yönlü

3)   Bağlantı özgüllüğü: Hedef belli, bağlantılar rastgele değil

4)   Şekilsel özelikler (Fig. 2-4)

 

 

Fig 2-4

 

Nöronların fonksiyonel klasifikasyonu:

·       Duyu

·       Motor

·       Ara

          - Röle/projeksiyon

- Lokal

 

Sinir hücreleri belli davranışlarda aracılık yapan özgül sinyal ağları oluştururlar

 

Patella refleksi (Fig 2-5)

 

Konverjans-diverjans (Fig 2-6)

 

Geribesleme (Fig 2-7)


Sinyal mekanizması tüm sinir hücrelerinde aynıdır.

 

Input

Tetikleyici sinyal

İleti sinyali

Output

 

Fig 2-8

 

Fig 2-9

 

Fig 2-10

 

Fig 2-11

 

 

Sinir hücreleri en .çok moleküler düzeyde farklılaşırlar

 

Sinir hücreleri tek (unique) enformasyon taşıyabilirler çünkü özgül ağlar oluştururlar.

 

Sinaptik bağlantıların değiştirilebilir olması davranışın uyumluluğuna katkı sağlar

 

Derslere Geri Dön